Po pierwsze Jakość

Poprzez misję, wartości i skoncentrowanie się na strategii, zarząd Schrade Kabeltechnik ugruntowuje długotrwałą pozycję naszej firmy jako godnego zaufania partnera w produkcji wiązek elektrycznych.

Firma Schrade Kabeltechnik konsekwentnie przestrzega procedur Systemu Zarządzania Jakością i systematycznie podwyższa jego skuteczność.

Nasza misja skupia się na osiągnięciu takiej pozycji, która umożliwi nam oferowanie wyspecjalizowanych usług konfekcji kablowej.

Certyfikat ISO9001:2015
Certyfikowany wewnętrzny trener Standardu IPC/WHMA-A-620B
Współpraca z firmami posiadającymi certyfikat UL
Przygotowanie do certyfikacji AS9001
Przygotowanie do certyfikacji ISO14001

Pozycje na rynku chcemy uzyskać elastycznie dopasowując się do potrzeb klientów i rynkowych cen usług oraz produkując wiązki wysokiej jakości w celu spełnienia oczekiwań klientów.

Nasze cele są następujące:

  • osiąganie satysfakcji klientów poprzez oferowanie im produktów, procesów i usług wysokiej jakości
  • zapewnienie rentowności Spółki
  • produkcję wyrobów niszowych
  • szkolenie pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych

Certyfikaty