Asortyment katalogu w formacie EPLAN

Duża część naszej gęsto zaludnionej oferty katalogowej jest dostępna w formacie EPLAN. Dzięki temu projektanci i konstruktorzy pracujący z oprogramowaniem do planowania lub platformą CAE firmy EPLAN mogą jeszcze szybciej realizować powierzone im zadania inżynierskie. Obecnie zapisy danych dla około 9000 różnych kabli z katalogu TKD są przygotowane w taki sposób, że można je szybko i niezawodnie przenieść metodą „przeciągnij i upuść” na rysunki projektowe i schematy obwodów tworzone na ekranie za pomocą oprogramowania EPLAN.

Zamówienie pobrania EPLAN


Obsługa klienta z TKD | CCG

Znajdź swój
Kontakt