Jakość w Schrade Kabeltechnik

Jakość.

Schrade Kabeltechnik posiada certyfikat DIN ISO 9001:2015 i realizuje konsekwentną strategię jakości, która obejmuje wszystkie etapy procesów produkcyjnych i wszystkie działy firmy.

Twoja satysfakcja jest
dla nas ważna

W tym kontekście standard jakości naszych produktów wykracza daleko poza perfekcyjny stan: każda dostawa i serwis muszą być przekonującą rekomendacją dla klienta, aby nadal wybierał produkty firmy Schrade Kabeltechnik. W centrum działań znajduje się klient i zwiększanie jego satysfakcji.

Stałe kontrole i pomiary jakości zapewniają nasze wysokie standardy.

Kontrola i optymalizacja jakości produktów i usług ma w Schrade Kabeltechnik wysoki priorytet. Wszystkie jednostki organizacyjne stale doskonalą swoje procesy, zorientowane na mierzalne cele. Regularne audyty procesów, systemów i produktów dokumentują niezmiennie wysoką jakość, którą reprezentuje Schrade Kabeltechnik.

Obsługa klienta z Schrade Kabeltechnik

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z doradztwem i wsparciem

Obsługa klienta z Schrade Kabeltechnik

Jesteśmy po Twojej stronie z radą i wsparciem