Ponosimy odpowiedzialność

społeczna.

Za naszych pracowników
i nasze środowisko.

Ponosimy odpowiedzialność społeczna.

Za naszych pracowników i nasze środowisko.

Społeczna Odpo­wied­zi­alność Biznesu.

CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) zyskała stałe miejsce w SCHRADE.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest uwzględniana w przygotowywaniu naszych planów biznesowych i będzie dalej rozwijana w kolejnych latach.

CSR jest ważnym narzędziem dla SCHRADE, z głównym naciskiem na następujące obszary:

Ludzie.

Społeczny aspekt działalności przedsiębiorcy jest dla nas bardzo ważny, dlatego koncentrujemy się na tworzeniu zdrowego i inspirującego środowiska pracy, opartego na szacunku dla każdego pracownika.

Planeta.

Zwracamy szczególną uwagę na wpływ działalności gospodarczej na warunki życia, takie jak klimat i środowisko. Dlatego ostrożne obchodzenie się z zasobami jest dla nas oczywiste.

Pozycjonowanie.

Na pierwszym planie jest utrzymanie naszej dobrej reputacji. Dlatego też nasze innowacje są w coraz większym stopniu dostosowywane do trendów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Prowadzenie programu “Customer-Value-Performance-Programme” pozwala nam zbierać ważne informacje na temat naszej obecnej pozycji w relacjach z klientami. Stały dialog z naszymi klientami motywuje nas do ciągłego doskonalenia naszych produktów i obsługi klienta.

Zysk.

Potrzeba zapewnienia ciągłości działania firmy to pozytywna siła zarobkowa. Łączymy działania w zakresie relacji z klientami, redukcji kosztów i planów zaopatrzenia, które zapewniają nam efekt synergii.